Solgropen på Ulriksdal Ulriksdal är numera en bra utflykt för den som söker inspiration till utformningen av sin trädgård. Under några års tid kommer Bosse Rappne med team att bygga upp ett antal visningsträdgårdar med olika teman under samlingsnamnet Nyckeln till paradiset År 2014 stod den fösta klar som kallas för Enkla trädgården. Nu har den […]