Grönt cykelställ Street är cykelstället som företaget Nola har tagit fram. Det har utformats för att skapa en säker och funktionell parkering för cyklister i framförallt storstadsmiljöer. Tanken är också att det ska vara enkelt för cyklister att upptäcka parkeringen i den urbana miljön. Stället kan monteras temporärt eller bultas ner i marken för en markfast […]