Lin Om du någon gång passerat ett fält med ljusblå små blommor som vajar lätt i vinden så är det förmodligen ett linfält du sett.                         Lin är ett naturligt material som odlas både för textil- och oljeproduktion. I Sverige odlas båda sorterna även […]