Ängsmark Visst är det underbart med odlade trädgårdar, stora som små. Men den naturliga trädgården, är inte bara vacker men också väldigt viktig för den biologiska mångfalden. Den svenska naturen bjuder på en otrolig artrikedom och variation beroende på om det är en skogsglänta, vägkant eller äng vid vattendrag. Vägkanten är störst i Sverige när […]